پابرهنگان

پابرهنگان

لذت دوستی با پابرهنگان در این است که مطمئنی ریگی به کفش خود ندارند...

طبقه بندی موضوعی

?کشنبه س?اه و د?رفهم? خواص

يكشنبه, ۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۰:۲۸ ق.ظ

اتفاقات ناگوار ?کشنبه معروف به س?اه مجلس، در وهله اول دل مردم را آزرد و خاطرشان را مکدر کرد.

آنچه که بنده در افکار عموم? د?دم، قر?ب به اتفاق مردم، حت? مردم ب? تفاوت به ا?ن مسائل هم نسبت به آنچه که در جلسه است?ضاح وز?ر تعاون و کار اتفاق افتاد، قلباْ ناراحت شده بودند.

حضرت امام خامنه ا? در ب?انات مهم شان درباب ا?ن بداخلاق? ها نکات حساس? را مطرح کردند و طبق معمول آقا?ان لار?جان? فوراْ دست به نامه نگار? بردند و با کپ? نامه ها? گذشته خود، پ?رو? از منو?ات ولا?ت را برنامه آ?نده خود معرف? کردند.

آنچه که تاسف بار است، س?ل نامه ها، ب?ان?ه ها و تحل?ل ها? خواص و مسئول?ن و آنها که در خطا? رخ داده خاط? بودند و آنها که نبودند و ... است.

چرا همه با?د صبر کنند تا بعد از پرخاش رهبر انقلاب دست به نامه نگار? و صدورب?ان?ه بزنند؟!

?عن? اگر امام امت در ا?ن باره صحبت نم? کردند، ه?چ کس ا?نچن?ن موضع نم? گرفت؟!

اگر رهبر? اشاره نم? کردند، روسا? قوا و نما?ندگان مجلس به زعم خودشان کار خوب? کرده بودند که تا حالا عذرخواه? نکردند؟!

بد?ه? است که ا?ن رفتار ربط? به "حرکت کردن پشت سر رهبر?" ندارد. لذا ا?ن مساله از دوحال خارج ن?ست:

- ا?نها ?ا نم? دانستند و نفهم?ده بودند که کارشان اشتباه بود

- ?ا م? دانستند و تاکنون حاضر به عذرخواه? و پذ?رش اشتباه خود نبودند

فرض اول محتمل به نظر نم? رسد. وقت? مردم کوچه و خ?ابان هم فهم?دند رفتارها خطا بود، چطور ممکن است روسا? قوا و نما?ندگان مجلس (عصاره ملت) متوجه اشتباه خود نشده باشند؟ و البته اگر چن?ن باشد که ......

فرض دوم که ب?شتر به واقع?ت نزد?ک است، تکبر و خودخواه? مسئول?ن و خواص را نشان م? دهد. به قول دوست?، مسئول?ت در نظام اسلام? قداست دارد. کسان? که به اعتبار اعتماد مردم، مسئول?ت? در ا?ن نظام گرفته اند، با?د شعور س?اس? و اخلاق? شان ب?ش از ا?ن باشد که حاضر نباشند از خطا? آشکار خود عذرخواه? کنند.

?کشن?ه س?اه مجلس با وجود تمام تلخ? و زشت? اما م? تواند درس عبرت بزرگ? برا? نما?ندگان مجلس باشد. اگر عاقل باشند و عبرت پذ?ر، برا? است?ضاح ها و سوال ها? بعد? خود، تامل ب?شتر? م? کنند و به جا? لج و لجباز? با دولت مردان، به عتاب ها? بعد? رهبر? فکر م? کنند!!!

نکته د?گر ا?نکه بادمان باشد بخش اول ب?انات امام خامنه ا? در ه?اهو? بخش دوم کمرنگ نشود.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۱/۱۱/۲۹
احسان عابدی

نظرات  (۴)

هنوز هم اون تعصبتون به احمدی ن‍‍ژاد را دارید. مقصر اصلی بداخلاقی مجلس شخص احمدی نژاد بود. اما شما حتی از رییس قوه قضاییه هم که توی این ماجرا کاره ای نبود انتقاد کردید اما از احمدی نژاد حرفی نزدید. احمدی نژادی که حتی به قول شما "با کپ? نامه ها? گذشته خود، پ?رو? از منو?ات ولا?ت را برنامه آ?نده خود معرف?" نکرد. قبول کنید که همه درد شما هم درد بد اخلاقی مسئولین نیست. درد شما هنوز هم تعصبتون نسبت به احمدی نژاد و کینتون به آقایان! لاریجانیه.


خ?ل? وقت است د?گر تعصب? به احمد? نژاد ندارم. ر??س قضا??ه هم ب?کار نبود.
...ما پ?غمبر مرگ?م
http://www.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?lid=7882
رئ?س قوه قضا??ه هرچه دلتنکش خواست گفت بعد گفت فعلا سکوت م? کنم و در وقت د?گر...
حتما اقا هم که به سران گلا?ه کرد تعصب به احمد? نژاد داشت
کل دعوا سر ا?ن است که چرا قوه قضا??ه با فساد برخورد نم? کند
سلام
مشتاق د?دار


سلام ?ار?
همچن?ن

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی