پابرهنگان

پابرهنگان

لذت دوستی با پابرهنگان در این است که مطمئنی ریگی به کفش خود ندارند...

طبقه بندی موضوعی

ز?ارت امام هشتم با طعم پد?ده شاند?ز!

سه شنبه, ۶ تیر ۱۳۹۱، ۰۶:۱۰ ق.ظ

چند ماه? است تبل?غات طرح? با برند "پد?ده" از صدا و س?ما در حال پخش است. تبل?غات? که معمولاً ?-? دق?قه ا? است و وعده ها? ش?ر?ن و دهان باز کن {همان تعجب برانگ?ز} ساخت و ساز مراکز تفر?ح? و رفاه? و خر?د و ... در چند شهر کشور م? دهد.

نقد اساس? چن?ن طرح ها?? که مشوق و مروج مصرف گرا?? و سودانگار? و لذت طلب? ماد? هستند مجال وس?ع تر? م? طلبد که حق?قتا از حوصله بنده خارج است{!!}

آنچه دغدغه نوشتن ا?ن پست را بر انگ?خت، طرح "پد?ده شاند?ز" است که نگران کننده به نظر م? رسد.

در ?ک? از همان تبل?غات تصو?ر? ?-? دق?قه ا? که درباره پد?ده شاند?ز بود و البته با افاضات استاندار محترم خراسان رضو? شروع م? شد، از تحول شهر مقدس مشهد و رفاه ده? به زائران امام هشتم(عل?ه السلام) صحبت م? شد.

تبل?غ و تصو?ر آنچنان سوداگرانه و جذب کننده بود که هر دارا و ندار? را در آرزو? ز?ارت مرکز تفر?ح? پد?ده شاند?ز م? برد و چشم ها از د?دن ماکت چن?ن امکانات و ز?با?? ها?? از حدقه ب?رون م? زد!!

اما جا? نگران? کجاست؟!

سال ها? سال و شا?د قرن ها? قرن است که هر ا?ران? (مسلمان و غ?رمسلمان) با شن?دن نام "مشهد" اول?ن چ?ز? که به ذهنش متبادر م? شود، نام نام? سلطان عل? بن موس? الرضا(عل?ه السلام) است. جا?? که بس?ار? از ا?ران?ان خود را ملزم به ز?ارت سال?انه اش م? دانند، حج فقراست و هر پ?رو جوان? آرزو? سفرش را دارند.

ا?ام نوروز و مخصوصا تحو?ل سال نو که جا? سوزن انداختن در خ?ابان ها? اطراف حرم هم ن?ست!

حال با ساختن چن?ن مرکز عظ?م و پ?شرفته ا? در اطراف مشهدمقدس و البته تبل?غات سوداگرانه برا? بازد?دش، کم کم ?ک? از انگ?زه ها? سفر به مشهد م? شود ز?ارت مرکز تفر?ح? پد?ده شاند?ز!

کس? منکر و مخالف پ?شرفت و آبادان? ه?چ شهر? ن?ست، اما آ?ا طراحان به ا?ن بعد اجتماع? و فرهنگ? ن?ز فکر کرده اند؟

در هم?ن وضع?ت هم آنقدر مرکز و مجتمع و بازار و خر?د و پارک آب? و ... هست که زائران را به سمت خود بکشد و حت? ن?ت اصل? سفر برخ? هم وطنان هم شود، اگر چن?ن مرکز? هم راه ب?فتد که د?گر نور عل? نور!!

ضمن ا?نکه تجربه چن?ن مراکز? (حداقل آنچه شخصا د?ده ام) نشان داده که اول?ن پ?امدش تجمع بدحجابان و نما?شگاه? برا? عرضه انواع مد لباس و اندام و آرا?ش و... خواهد بود!

عل? ا?حال! نگران? خود را از ا?نده فرهنگ? ا?ن اقدام ابراز نمود?م!

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۱/۰۴/۰۶
احسان عابدی

نظرات  (۹)

اللًّهُـ?__?ـمَ صَّـ?__?ـلِ عَـ?__?ـلَى مُحَمَّـ?__?ـدٍ وَ آلِ مُحَمَّـ?__?ـَد
سلام با مطالب ز?ر به روزم:
طرح جمع آور? صلوات برا? ظهور
سؤال قمر بنى هاشم از حضرت على عل?ه السلام‏
آنت? وار فاش کرد؛ پشت پرده گروه "ا?ران 180 "چه کسان? هستند؟
برنامه‌ها? آشپز? مدرن تلو?ز?ون ?ا پورنوگراف? غذا??
ولادت باسعادت علمدار کربلا و روز جانباز مبارک باد
لباس‌ها? قوم لوط در هفت ت?ر!
?ک عبرت عج?ب تار?خ?!!!
تصاو?ر? به مناسبت ولادت امام حس?ن (ع)
از رقص تا عص?ان؛ فم?ن?سم در "ا?ن تابستان فراموشت کردم"

منتظر حضور گرم شما و نظراتتون هستم. ?اعل?
سلام
مطلب شما در پا?گاه خبر? تحل?ل? صراط منتشر شد.
ل?نک مطلب شما در صراط:

با تشکر
........................................
با ل?نک کردن صراط در وبلاگ خود مارا?ار? نما??د
ل?نک مطلب شما در صراط:
http://www.seratnews.ir/fa/weblog
ناخودآگاه ?اد دست فروشا? کنار بق?ع و
?اد برجها و آسمون خراشها?? که مسجدالنب? را احاطه کردند افتادم..
البته که دغدغه خاطرت حاج احسان قابل تحسینه
با این حال به نظر من: منافاتی با هم ندارن.
فکر می کنم یک کم سخت گیرانه ست که این طوری خلط مبحث بشه.
تو بحث گردشگری و نئوتوریسم اینها جزو بدیهیاته.
راه کار: هر جبهه ای باید تلاش خودش رو کنه تا از قافله عقب نمونه.
درکت می کنم که امشب ها خواب نداریو نیم وجبی ها حسابی حالتو گرفتن
یا حق


منافات? که ندارند. آفات فرهنگ? اش نگران کننده است. ضمن ا?نکه اگر هدف جذب درامد و تور?ست است چرا در استانها? محروم اما سرشار از طب?عت ز?با?? مثل لر ستان و کردستان و کرمانشاه و ... را نم? ب?نند؟
ضمنا از درکت ممنونم!!!!
حالا چرا عصبانی می شی
اگه راست می گی این سری باقلوا یزدی بیار خیلی خوشمزست چند سال پیش خوردم هنوز مزش زیر زبونمه جون ما بیار نامردی نکن مخصوص


هه! فک کرد? الک?ه؟ با?د زحمت بکش? خانواده رو بردار? 15-16 ساعت بکوب? ب?ا? ?زد تا شا?د باقلوا هم گرفت?م براتون
سلام
احسنت مطلب خوب? بود.منتها کو شعور مسئولان .واقعا به همچ?ن کارها?? مشکوک شدم.
راست? مقالات عبدالله شهباز? را بخوان.مقالاتش و مطالب ف?س بوکش.واقعا خواندن? و عبرت گرفتن?ه.
راست? ا?ن س?ف? چقدر شکمو شده قبلا ا?نجور? نبود.


سلام. سا?تش که ف?لتره. استفاده از ف?س بوک هم که شرعا مشکل داره برادر!
البته چند تا مقاله ا? ازش خوندم. نظر?ات قابل تامل? داره.
س?ف? رو هم که ....
۰۸ تیر ۹۱ ، ۱۳:۲۶ رضا ملاباش?
آقا احسان جملات ز?با?? در مورد مقام معظم رهبر? از فا?ل صوت? سا?ت پخش م?شود.
باعث افتخار و مباهات است.
احسنت به انتخاب شما.
فقط ا?کاش از لسان آقا? پناه?ان نبود.
عملکرد ا?شان کم? ز?ر سوال است و موضع گ?ر?ها? ا?شان.
و اما در مورد مهندس اول?ا به نظر م?رسد با?د در مواضع تجد?د نظر شود
ک?نه ها نبا?د شتر? باشد
نظام و انقلاب ما برخورد مناسب? با امثال آقا? اول?ا دارد و ما همشهر?ان ا?شان هم با?د حد اعتدال را پ?ش بگ?ر?م.
چرا آقا? تابش تا??د صلاح?ت شد؟
ما چه فکر م?کرد?م؟
پس به نظر من نبا?د جلوتر از نظام حرکت کرد.
البته عملکرد ا?شان هم خدا?? بالاتر از ?ک نما?نده معمول? است
به گواه? اخبار و مستندات کم? منصف باش?م.
?ا عل?
تو نگران امام رضا ع نباش نگران خودت باش!!!!
تازه بهتر شد تا ما راحت بر?م بچسب?م به امام!!!
راست? بابا شد?؟


به به.. به به ... عل?؟ ها?نر کو؟ ن?ئ?؟دلم برات تنگ شده بابا
راست? نگران امام رضا ؟؟!!
بابا؟؟!!
من؟؟!!

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی