پابرهنگان

پابرهنگان

لذت دوستی با پابرهنگان در این است که مطمئنی ریگی به کفش خود ندارند...

طبقه بندی موضوعی

نکوکاشت، نکوداشت، نکو برداشت!

سه شنبه, ۳۰ خرداد ۱۳۹۱، ۰۵:۰۸ ق.ظ

خودش?فتگ? صفت بد? است. در هرکس? که باشد.
شب مبعث پ?امبر اعظم (صل? الله عل?ه و آله) به بهانه " نکوداشت مهندس اول?اء " مراسم? در ?زد برگزار شد که برا? خ?ل? از مردم تعجب برانگ?ز بود!
حافظه تار?خ? مردم از ?اد نم? برد تا??د صلاح?ت عل? اکبر اول?اء در دق?قه 90 انتخابات مجلس هشتم را که با تبل?غات پر حجم و البته به برکت چند خط دست نوشته و امضا? س?دمحمدخاتم?، در دور دوم به مجلس راه ?افت.
درباره اول?اء ز?اد نوشتم. بخصوص در زمان فتنه که موضع سکوت ?ا در اوجش ?ک? به م?خ ?ک? به تخته اخت?ار کرده بود.

بحث مواضع و عملکرد اول?اء ن?ست. موضوع فعلاً مراسم پرطمطراق نکوداشت? است که به بهانه او (و فقط به بهانه او) برگزار شد و مهمان و?ژه اش دکتر محمدرضاعارف، کاند?دا? احتمال? اصلاحات برا? ر?است جمهور? ?? بود.


ای کاش گفتار و کردار و جلسه گرفتن‌مان برای خدا و با نیت خدایی بود. ای کاش همه آن‌هایی که برای نکوداشت یک نماینده معمولی مجلس (و البته بخوانید برای میتینگ سیاسی حمایت از یک کاندیدای انتخاباتی!) آمده بودند، یک بار هم در مراسم سالگرد شهادت شهید دکتر سیدرضا پاکنژاد، نماینده خدوم، انقلابی و سربلند و مردمی یزد که از قضا همین چند روز دیگر است، حضور داشتند.
در مراسم سال‌های گذشته گرامیداشت شهدای هفتم تیر بروید و ببینید چه کسانی آمده بودند و چه کسانی نیامده بودند؟!
در تصاویر نکوداشت مهندس اولیاء هم دکتر حایریان‌ها، سید حمید کلانتری‌ها، سفید و سیاه و خاکستری‌های بسیاری بودند. همان‌هایی که در مراسم سالگرد شهادت شهید دکتر سیدرضا پاکنژاد  نمی‌بینیشان. هرگز و حتی برای دقایقی!
در عوض بقال و نجار و نانوای سر کوچه‌ات را می‌بینی. همان‌هایی که یکشنبه بعدازظهر در نکوداشت علی اکبر اولیاء ندیدی‌شان!!
اگر از آنهایی که آمده بودند می‌پرسیدی برای نکوداشت که و چه آمده‌اید، چه پاسخی به تو می‌دادند؟ شاید خیلی‌هایشان برای اولیا نیامده بودند، شاید برای کس دیگری آمده بودند و شاید قطعاً برای همین هدف آمده بوند! که اگر شاید!! برای این منظور نیامده بودند، چرا برای سیدحمید کلانتری استاندار خدوم و انقلابی‌شان! پس از پایان دوران استانداری‌شان جلسه‌ای و نکوداشتی نگرفتند ایشان را و نیامدند؟!
باید ما مردم عادی کوچه و خیابان پرشهید شهر دارالعباده، روزی هزاران بار خدا را شکر ‌کنیم که تاکنون حتی یک روز و یک ساعت و یک دقیقه و یک ثانیه هم حضرت خورشید انقلاب‌مان را به زد و بندها و باند و باندبازی‌ها نفروختیم و حضور در جمع طیف‌ها و رنگ‌ها را از سبز لجنی! بگیر تا سفید راه‌راه مایل به خاک‌‌به‌سری!! نصیبمان نشده است. الحمدلله

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۱/۰۳/۳۰
احسان عابدی

نظرات  (۱۶)

سلام حاج احسان
تو ا?ن وضع بچه دار? م?رس? تحل?ل هم بنو?س?؟
تو اون جمله اولت همه چ?ز رو گفت? د?گه...
من که بع?د م?دونم ا?نا بتونند تو انتخابات 92 سر بلند کنند. البته اگه من و شما خواب نمون?م.
درباره اول?ا هم بحث ز?اد است. خدا عاقبت مون رو ختم بخ?ر کند
?اعل?


سلام س?د. خدا کنه خوابمون نبره س?د...
باید پرونده کشف و دستگیری خاوری، رئیس سابق بانک ملی را داد به این کانون یزدی‌تباران و رئیس فخیمه کریمه رحیمه سکینه زرده سفیده آن، تا این مجرم را از سوراخش به بیرون بکشند.
دلیل عرضم: چه کسانی که در این نکوکاشت! نیامده بودند. از بنگی و فراری و زندانی و رد صلاحیت شده بگیر تا فتنه‌گر و حامی فتنه و سبزپوش و سبز اندیش!! همه را از سوراخهایشان بیرون کشیده بودند!!
?ک? به نعل ?ک? به م?خ
نه
?ک? به م?خ ?ک? به تخته!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
۳۰ خرداد ۹۱ ، ۰۸:۳۴ مصطفی قاسمی
سلام
جالب بود
راستی در این جلسه لابد ذکر اقدام مثبت و سازنده ایشون در راستای ارتقای اسلام آمریکائی و وقف دانشگاه آزاد و دهن دولت رو صاف کردن و .... شد!!


سلام
حساب?ـــــــــــــــــــــــــــــــــ?!
خدا کنه کارها? ما برا? رضا? خدا باشد.در افتتاح 16000 واحد مسکن مهر در کرمانشاه گند? زده شد نگو و پرس.طبق گفته افراد موثق ?ک خانه آماده شده بود و آن هم آن خانه ا? که ر??س جمهور در ان حضور ?افت و کل?دش را به صاحب خانه سپرد.
سلام
آقا، بابا شدنتون مبارک باشه. منم خیلی شوتما. زودتر از اینا باید تبریک می گفتم. ان شاءالله که قدم نورسیده هم مبارک و پرخیر و برکت باشه و همیشه سالم و صالح باشه.


سلام. متشکر
سلام و درود؛
دوست عز?ز ا?ن مطلب شما در پا?گاه ا?نترنت? و بسته فرهنگ? عمارنامه منتشرگرد?د.
http://www.ammarname.ir/link/13061
ما را با درج بنر و ?ا لوگو در وبگاه خود ?ار? نما??د .
موفق و پ?روز باش?د .
عمارنامه http://ammarname.ir/—- info@ammarname.ir
?ا عل?
سلام
ا?ن جماعت با چه رو?? حرف انتخابات رو م?زنند؟!
شورا? نگهبان همان شوراست . اگه مدع? اند تقلب شده بود پس امکان دوباره تقلب وجود داره ،اگه نه! پس چرا زدند ز?ر م?ز و باز? رو بهم زدند!!؟
با?د بگن غلط کرد?م. اشتباه کرد?م!!
به فرض نظام کوتاه اومد و گفت بخش?دم! اون وقت نظام جواب مردم رو چ? بده؟ !
با?د هز?نه اش رو بدن. هز?نه اش هم ا?نه که کلا از صفحه س?است ا?ران محو بشن.
و جر?ان? از اصلاح طلبان رو? کار ب?ان که با مرز بند? خود با اپوزس?ون خارج ،در چارچوب قانون اساس? فعال?ت کنند و جوانان ا?ن جر?ان مثل خودشونند و ن?روساز? نکرده اند، پس با?د اصولگرا?ان دگر اند?ش نقش اصلاح طلبان جد?د رو باز? کنند. البته ا?ن در صورت?ه که ما پذ?رفته باش?م جر?ان? با?د مقابل اصولگرا?ان باشند!!
و انتخابات مجلس نشان داد بدون حضور اصلاح طلبان هم م?شود رقابت پرشور داشت.


سلام. هرجا حق هست، دشمن? باطل هم هست! ذات عقرب ن?ش زدن است برادر!
خ?ل? اتفاقات ب? سابقه د ?زد م? افتد
تبل?غات نزد?ک ب شش ماهه سردار جوکار برا? راه?اب? به مجلس
م?ت?نگ ها? انتخابات? گسترده در سطح ?زد با دعوت از سران اصولگرا
موج تخر?ب ها? گسترده بر عل?ه نما?نده وقت ?زد
اجبار مسول?ن مدارس به دانش آموزان برا? را? دادن پدر مادر ها و آوردن تا??د?ه از حوزه را?
برگزار? مراسم اهاد اعتبار نامه اقا? جوکار و فقط برا? ا?شان و نه نما?نده ها? د?گر حت? اصولگرا
شرکت کردن آقا? استاندار در مراسم جشن پ?روز? ?ک کاند?دا آنهم آقا? جوکار
ا?شان به عنوان مجر? انتخابات درا?ن جشن چه م?کرد؟
و خ?ل? موارد د?گر آقا? س?د خوب !
ول? شما چشم خود را بر بد? ها? .... م?بند?د
درست ا?ن است که به عدالت برخورد کن?م.
?ادمان نرود بزرگتر?ن پد?ده دولت نهم و دهم ?عن? آقا? مشا?? که همچنان مورد حما?ت ر??س جمهور مکتب? شما است حاصل حما?ت ها? کورکورانه آن زمان شما ها بود ول? حالا خودتان را به ب? خبر? زده ا?د
چرا از مشا?? همچنان حما?ت م?شود و شما دم نم?زن?د؟
دم زدن ?عن? هتاک? به ر??س جمهور ز?را در مقابل رهبر ا?ستاد.
ول? چون دستژرورده خودتان هست !!!!!
برادر عز?زم، بنده مدافع اعمال و رفتار آقا? جوکار ن?ستم اما نفس تبل?غات از چندماه قبل غ?رطب?ع? ن?ست. قض?ه مدارس هم درست و نادرستش گردن خودتان! اون جشن هم جشن حضوردشمن شکن مردم بود نه پ?روز? جوکار. رقبا? جوکار هم در آن جشن بودند! حضور استاندار هم گرچه بخاطر جشن حضورمردم بود اما بهتر بود نم? رفتند.
کم? منطق بد ن?ست برادر. واقعا پد?ده دولت نهم و دهم مشا?? است؟! و بر چه اساس? مشا?? محصول حما?ت ها? کورکورانه(!!!) ماست؟ ضمنا به ب? خبر? زده ا?م ?عن? چه؟! اکثر حام?ان سوم ت?ر? احمد? نژاد د?گر از او بر?ده اند.
به هرحال از اظهار نظرتون متشکرم
آقا? عابد? در سا?ت فخ?مه طلوع که هرچه نظر م?ده?م دج نم?شود.
شما دم از عدالت زده ا?د و در نظر گرفن خدا
شما گفته ا?د از اول?ابه عنوان ?ک نما?نده معمل? تمج?د شد.
دکتر لار?جان? خدمات موثر اول?ا را سند موفق?ت دانستهاست و از ا?شان به عنوان ?ک? ز ده نما?نده برتر مجلس هشتم تقد?ر کرده است ؛- ?ز فردا

شما گفته ا?د از اول?ابه عنوان ?ک نما?نده معمل? تمج?د شد!
حاج آقا? ابوتراب? که انسان هم جناح شما و مرد با خدا?? است از مهندس اول?ا به عنوان انسال? صالح ?اد کرد:
دوست عز?ز و ارجمندم جناب آقا? مهندس عل? اکبر اول?اء خلف صالح پ?ش?ن?ان صالح خو?ش بود و از خداوند سبحان مدد م? طلبد تا در راه روشن، عزت بخش و اقتدار آفر?ن صدوق? بزرگ رضوان ا... تعال? عل?ه، ا?ن نماد وفادار? به اسلام، انقلاب، امام و رهبر معظم گام بردارد و در ا?ام حضور ارزشمند خود در نهاد قانونگذار? بر ا?ن مهم پا? فشرد و با دغدغه و همت? ستودن? برا? شناخت درست وظ?فه و انجام با?سته آن تلاش م? نمود
دکتر توکل? و ... هم هم?نطور
شا?د پدر شدن شما باعث شده اخبار را درست دنبال نکن?د و به ناحق کلام بگو??د
به هر حال ا?ن مقا?سه بنده حق?ر بود ب?ن سخنان شما و اخبار موجود در سا?ت ها
۳۱ خرداد ۹۱ ، ۱۷:۱۰ حامد برزگر
سلام . احسان چرا پ?امک منو جواب نداد?؟
تنها تنها م? خواست? بر?؟


سلام. پ?امک؟!؟
آقا? عابد? من فکر م?کنم د?گر شرا?ط مثل 6-7 سال پ?ش ن?ست
دولت? که ما سنگش را به س?نه زد?م و به خاطر آن افراد? مثل اول?ا را در مقابل دادگستر? منافق و ..نام?د?م بدتر از دولت اصلاحات از آب در آمد و ما را شرمنده خانواده شهدا کرد.
از طرف? سر ل?ست جبهه اصولگرا?ان و جبهه متحد (ابوتراب?) در تهران چه تعر?ف و تمج?د? از اول?اء کرده!!
?ح?? زاده هم هم?ن طور
?عن? ا?نطور که ما حت? حکم منافق بودن هم داد?م ول? حالا...
واقعا چه خبر است
نکنه ما ب? خبر?م!
اگر واقعا ا?ن طور است ما هم ?ک حلال?ت از ا?شان بطلب?م!!
خ?ل? فحشش داد?م.
البته به تحر?ک شما ها
رو? د?وار منزل ا?شان هم .....نوشت?م


نکته اول ?نه که هنوز هم ?ک تارمو? احمد? نژاد به امثال خاتم? و هاشم? و اصلاحات? ها شرف داره. شرحش مفصله که ا?نجا جاش ن?ست.
نکته بعد ا?نکه ما هم منکر برخ? خصوص?ات خوب اول?ا ن?ست?م اما عملکرد و مواضعش قابل دفا ن?ست چه برسد به تقد?ر. ضمن ا?نکه عالم و دن?ا? س?است (مخصوصا از نوع مجلسش) از ا?ن حرفا ز?اد دارد!
و آخر هم ا?نکه اگر شما بخاطر تحر?ک ماها امد?د تجمع، جا? تاسف دارد ...
سلام نگران نباش حاج احسان، سی و یکی یزد داریم!!!!
یا حق


سلام. ب?شمار!
نم? دونم چ? با?د بگم ...
انقدر فضا واضح و شفافه که ن?از? به تأ??د نداره...
بزرگ تر از ا?ن آقا?ون اگر تشبّه به چن?ن کار? رو م? د?دن خودشونو م? کشتن ؛ ?ک ماه نم?شه که آقا گفت خو? اشراف?گر? ، حب نفس ، حب مسئول?ت ...
نم? دونم چ? با?د بگم ...
اقا احسان
حکم آقا ماند رو? زم?ن دفعه اول ?ک هفته در مورد آقا? مشا??
دفعه دوم هم که دوارده روز خانه نش?ن? و خاطرات گوشه و کنار که تازه دارد ب?رون درز م?کند که چه خبر بوده !
من اصلا کار? به اختلاس و ... ندارم
مگر ما غ?ر رهبر عز?زمان دارا?? د?گر? هم دار?م که با?د سکوت کن?م.
من فکر نم?کنم تا به حال به ا?ن شکل کس? ...
وضع فرهنگ? هم که شما بهتر خبر دار? چطور است.
رهبر? در سخنان اخ?رشان به نما?نده ها? جد?د فرمودند برا? کس? حکم صادر نکن?د حت? در مجلس و به قوه قضائ?ه واگذار کن?د.
ا?ن کلمه منافق خ?ل? با دل من باز? م?کنه که به اول?ا گفت?م
خ?ل? در مورد معنا? آن بررس? کردم..
نم? دانم حق الناس به گردن ما هست ?ا ن?ست
لار?جان? و ابوتراب? و توکل? و ... در مورد ?ک منافق چن?ن تعر?ف م?کنند؟!
از سالم بودن و مسلمان بودن و ...
ارائه طر?ق بفرما??د
حداقل ناشناس نامه بفرست?م و در مورد ا?ن ?ک کلمه حلال?ت بطلب?م


بزرگوار، از تر?بون رسم? اون تجمعات کس? منافق به اول?ا نگفت! شا?د گوشه و کنار کس? چ?ز? گفته باشه که به خودش مربوطه. بعدا مگه اول?ا اصلا خودش رو نشون داد تو اون تجمع؟! ضمن ا?نکه نم? دونم چرا ملاک شما شده قول امثال لار?جان? و توکل? و ابوتراب?؟؟!!
درمورد ر??س جمهور هم کس? نگفته شما سکوت کن?د. فکر هم نم?کنم کس? سکوت کرده باشد!! بقال سرکوچه ما هم از جر?ان انحراف? حرف م? زنه!!
آقا احسان عز?ز
پس اون برادر? -- -- -- که به استناد حکم شرع و وظ?فه گفت رو? د?وار منزل آقا? اول?ا بنو?س?م دارالعباده ?زد جا? منافق?ن ن?ست / مرگ بر منافق و .... کجا است؟!!
د?گر از ا?ن علن? تر م?شود؟
رو? د?وار دفتر ا?شان هم نوشته شد
در پلاکارد ها? مقوا?? هم نوشته شده بود که تصاو?ر آنرا در طلوع درج کرده بود?د
البته آن زمان ما افتخار به ا?ن عمل م?کرد?م ول? کم کم دارم ....
آقا? ابوتراب? را خ?ل? قبول دارم
البته ا?شان مقبول?ت بالا?? در ب?ن س?اس?ون و علما و البته در ب?ن سران جبهه پا?دار? دارد.
کلمات ا?شان خ?ل? عج?ب است در مورد آقا? اول?ا!
من به صحبتها? دکتر عارف و تابش و ... کار ندارم.
اگر صلاح م?دان?د مکاتبه محرمانه ا? با ا?شان انجام شود و شرح ما وقع مطرح شود تا ا?شان ارائه طر?ق کنند.
?ا عل?
انشا الله حق الناس که بالاتر?ن مرتبه آن آبرو? مومن است به گردن ما نماند.


برادربزرگوار! هرکس مسئول اعمال شخص? خود است. گفتم که از تر?بون رسم? تجمع چن?ن چ?ز? گفته نشد!!
شما هم اگر اصرار دار?د و از حق الناسش هراس دار?د م? توان?د ?ک نامه بنو?س?د و عذرخواه? کن?د البته از طرف خودتان نه کس د?گر?!!
?احق

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی