پابرهنگان

پابرهنگان

لذت دوستی با پابرهنگان در این است که مطمئنی ریگی به کفش خود ندارند...

طبقه بندی موضوعی

شما آزموده ا?د در ا?ن شهر بخت خو?ش!

شنبه, ۱۹ اسفند ۱۳۹۱، ۰۸:۳۱ ق.ظ

محمدرضا تابش در مصاحبه ا? گفته است: اگر انتخابات رقابت? و عادلانه باشد، به نظر من اصولگرا?ان در انتخابات به پ?روز? نخواهند رس?د.(+)

گرچه آلزا?مرها? س?اس? اصلاح طلبان مدت? است به امر? عاد? تبدل?ل شده است، ل?کن بد ن?ست چند نکته به ا?شان ?ادآور? گردد:

?) در سال ???? در جر?ان انتخابات ر?است جمهور?، آقا?ان مصطف? مع?ن، محسن مهرعل?زاده و اکبر هاشم? رفسنجان? به عنوان نامزدها? جبهه اصلاحات در انتخابات شرکت کردند. از طرف اصولگرا?ان که به وحدت نرس?ده بودند هم چند گز?نه نامزد شدند و در کنار آنها محمود احمد? نژاد بدون حما?ت احزاب و با اتکا به بدنه مردم? ?ک? از نامزدها? انتخابات بود.

در ا?ن انتخابات که شک? در رقابت? بودن آن به نظر نم? رسد، ? گز?نه به دور دوم رفتند. ?ک? اکبر هاشم? رفسنجان? که با برند هاشم? ???? و از حما?ت تام و تمام جبهه اصلاحات برخوردار بود و ?ک? محمود احمد? نژاد که همچنان با اتکا به ستادها? مردم? حاضر بود.

در حال? که هنوز حال و هوا? اصلاحات بر کشور حاکم بود و تقر?باْ تمام کاند?داها با شعارها? اصلاح طلبانه آمده بودند، و با حضور هاشم? رفسنجان? (که وزنه سنگ?ن اصلاحات به شمار م? رفت و م? رود) مردم گز?نه دوم را انتخاب کردند.

?) در سال ???? در جر?ان انتخابات ر?است جمهور?، آقا?ان م?رحس?ن موسو? و ش?خ مهد? کروب? (که بعدها معلوم شد از حما?ت مال? و معنو? غرب برخوردار بودند) به عنوان کاند?داها? اصلاح طلبان و محمود احمد? نژاد به عنوان کاند?دا? اصولگرا?ان به م?دان آمدند.

در ا?ن رقابت نفس گ?ر، عل? رغم تمام حما?ت ها? رسانه ا? اپوز?س?ون خارج نش?ن و حما?ت ها? مال? داخل? و خارج? از موسو? و کروب?، مردم با را? ب? نظ?ر ?? م?ل?ون? خود به احمد? نژاد، نشان دادند که حنا? اصلاح طلب? د?گر برا? آنها رنگ? ندارد!

?) در سال ???? در جر?ان انتخابات مجلس شورا? اسلام?، در چند حوزه انتخاب?ه افراد شاخص جر?ان اصلاح طلب مانند مصطف? کواکب?ان، دار?وش قنبر? ، قدرت‌الله عل?خان? و ... مورد اقبال مردم قرار نگرفتند و از قطار بهارستان پ?اده شدند.

آقا? تابش! ا?نها فقط موارد? است که رو?گردان? مردم از اصلاح طلبان و تفکر اصلاح طلب? را در چند اخ?ر انتخابات ثابت م? کند. اگر م? ب?ن?د اختلافات? در ب?ن اصولگرا?ان هست و ?ا از جدا?? احمد? نژاد از اصولگرا?ان سرمست شده ا?د، دل?ل? بر اقبال مردم به جر?ان شما نخواهد بود.

ع?ار انواع و اقسام جر?انات س?اس? برا? مردم مشخص شده است. اگر خود در?افته ا?د که مردم به جر?ان شما را? نم? دهند، مشکل را گردن رقابت? نبودن انتخابات ن?نداز?د! فرار رو به جلو هم?شه هم کارگشا ن?ست!

شما در ا?ن شهر بخت خو?ش را آزموده ا?د، به قول حضرت حافظ:

ب?رون کش?د با?د از ا?ن ورطه رخت خو?ش

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۱/۱۲/۱۹
احسان عابدی

نظرات  (۶)

برادر ?ا احمق? و?ا خودت رو به احمق? م?زن? ...شک نکن


شما چطور؟!
زرشک


آبش خوشمزه تره!
سلام احسان
ا?ن آلزا?مرها البته عمد? است! حضرات خودشان را به نفهم? م? زنند. فکر م? کنند ملت هم مثل خودشان هستند.


سلام س?دجان
دل خوش س?ر? چند؟
مثل ا?نکه وضعت خ?ل? خوبه که تو ا?ن اوضاع واحوال اقتصاد? هنوز دنبال ا?ن حرفها هست? .کاش م? تونست? بفهم? سرافکنده شدن وشکستن ?ک پدر در برابر حداقل ن?ازها? خانواده اش چقدر سخته... اون وقت بجا? اصلاح طلب واصولگرا فکر ?ه آدم کاردان م? کرد? و بجا? ا?ن همه تعصب خام رو? ا?ن جناح واون جناح ?ک مع?ار عقلان? برا? ارز?اب? آدمها داشت? .همه بدبخت? مملکت شما متعصب ها? تندرو ا?ن جناح واون جناح هست?د که مملکت به ا?ن روز نشوند?د.آلزا?مر هم دار?د که به به وچش چش هاتون برا? احمد? نژاد ?اتون رفته. خدا از تقص?راتون بگذره که با هم?ن جنگ ها? زرگر? مردم هر روز فق?رتر م? کن?د. مرد حساب? ?ه چ?ز? بنو?س که درد? از ا?ن مملکت دوا کند اگر بلد ن?ست? اصلا ننو?س ا?ن حرفها به چه درد م? خوره.
آقا مهد? ا?ن احسان ?ک بچه سرما?ه داره ب? خود معطلش نشو. او که تورا نم? فهمه.اصلا م?فهمه تو خرج زن و بچه با?د بد?


منظورتون کدوم احسانه؟!
خواستم بگم چاکرتوم


نوکرم

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی