پابرهنگان

پابرهنگان

لذت دوستی با پابرهنگان در این است که مطمئنی ریگی به کفش خود ندارند...

طبقه بندی موضوعی

هفته نامه پنجره در هر شماره خود سراغ ?ک? از شخص?ت ها? مطرح در عرصه فرهنگ و دانش م? رود و ام?د مهد? نژاد، سوالات? کوتاه را از ا?شان م? پرسد.
شماره 158 ا?ن نشر?ه (24 د?) گفتگو با ?وسفعل? م?رشکاک است. بعض? پاسخ ها? نغز استاد را م? نو?سم. هم خنده دارد و هم گر?ه!


- شغل؟
- ه?چ کاره
- همه مشاغل? که تا امرزو داشته ا?د؟
- کارگر، نقاش ساختمان، لوله کش، س?مان کار، رزمنده، ژورنال?ست، ب?کار
- در کودک? فکر م? کرد?د چه کاره شو?د؟
- د?وانه تر از آن بودم که به چه کاره شدن فکر کنم.
- آخر?ن ح?وان? که کشت?د؟
- ?ک سوسک بود در دستشو??! در عصر ما کشتن? که به خاطرش آدم را تحت تعق?ب قرار ندهند تنها هم?ن مقدار است.
- وقت? عصبان? م? شو?د چکار م? کن?د؟
- س?گار م? کشم
- وقت? خوشحال م? شو?د؟
- س?گار م? کشم!
- دوست دار?د بدان?د ک? م? م?ر?د؟
- هر شب دعا م? کنم که ?ا ام?رالمومن?ن امشب د?گر قال قض?ه را بکن! اما فردا صبح م? ب?نم که ب?دارم.
- دوست دار?د چند سال عمر کن?د؟
- دوست دارم ا?ن مساحبه آخر?ن مصاحبه عمرم باشد.
- ز?باتر?ن دروغ? که شن?ده ا?د؟
- آزاد?، عدالت، برابر?... اهل س?است مدام دروغ م? گو?ند و ?ک? از ?ک? ز?باتر
- کوه، در?ا ?ا کو?ر؟
- ه?چکدام. گور!!
- استقلال ?ا پرسپول?س؟
- فوتبال ع?ن لغو است و ن?ه?ل?ست? تر?ن کار جهان
- اگر ?ک پاک کن جادو?? داشت?د کدام بخش از زندگ? تان را پاک م? کرد?د؟
- همه اش را!
- کوتاه درباره تلو?ز?ون؟
- خردجال
- مجسمه آزاد?؟
- ابوالهول مدرن?ته
- هنر اسلام?؟
- خداب?امرز!
- کاغذکاه?؟
- از سف?دش بهتر است.
- صلوات شمار؟
- ذکر تکنولوژ?ک!
- کارت عابربانک؟
- چ? هست؟
- اگر ناب?نا شو?د چه م? کن?د؟
- الان که ب?نا هستم مثلا چه کار م? کنم؟!
- اگر به ده سال زندان محکوم شو?د؟
- تقاضا م? کنم ب?شترش کنند!
- اگر جا? رستم بود?د در رزم سهراب؟
- از سهراب تعهد م? گرفتم که نخواهد مادرش را بانو? ا?ران کند، بعد خود را به او معرف? م? کردم!
- اگر بدان?د 24 ساعت ب?شتر زنده ن?ست?د؟
- فوراً خود را به شوش دان?ال م? رسانم و مقدمات کفن و دفن را فراهم م? کنم.
- و ...


م?لاد ?ازدهم?ن پ?شوا، پدر بزرگوار حضرت صاحب، امام حسن عسکر?( عل?ه السلام ) مبارک
موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۱/۱۲/۰۱
احسان عابدی

نظرات  (۵)

ح?فم آمد نظر ندم
خ?ل? حال کردم کل? خند?دم
...خونِ دل ها خورده ا?م
http://www.nasrtv.com/modules/video/singlefile.php?lid=7848
نعمتی است حوصله و داشتن وقت خواندن این نشریات
خداوند توفیق دهاد
اعجوب?ه ا?ه ا?ن م?رشکاک...
قشنگ بود

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی