پابرهنگان

پابرهنگان

لذت دوستی با پابرهنگان در این است که مطمئنی ریگی به کفش خود ندارند...

طبقه بندی موضوعی

افاضات دوباره ?ک غضنفر!

يكشنبه, ۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۰۹:۴۵ ق.ظ

مهمل گو?? ها? عل? فر?مان? گو?ا تمام? ندارد!

اخ?راْ ا?شان در نامه ا? به حضرت آ?ت الله جنت? گفته اند: " با اهداء سلام و تح?ت، در مصاحبه اخ?رتان فرموده ا?د "آ?ا اسلام اجازه م? دهد که برخ? در رقابت ها? انتخابات? فحاش? کنند، تهمت بزنند، آبرو? اشخاص را ببرند، افراد د?گر را تخر?ب کنند؟"

سخن درست? است اما ا?ن سوال مطرح م? شود که جناب عال? که چن?ن اعتقاد? دار?د، چرا پس از مناظره مشهور در آستانه انتخابات ر?است جمهور? سال ?? ه?چ اقدام? از طر?ق شورا? نگهبان نکرد?د که اگر م? کرد?د فتنه ا? با آن وسعت پد?د نم? آمد و شا?د اصلا فتنه ا? رخ نم? داد. به تعب?ر ام?رالمومن?ن عل? عل?ه السلام"حق، وس?عتر?ن م?دانها در مقام توص?ف است و تنگ تر?ن م?دانها در مقام عمل."

آقا? بذله گو همچنان معتقد است علت العلل فتنه ?? احمد? نژاد است و اگر آن مناظره نبود  ......

 حالا د?گر بس?ار? از عوام و خواص در?افته اند که فتنه بزرگ سال 88 ?ک پروژه بود نه پروسه و  در آن فتنه، دشمن چه تدارک سنگ?ن و پرهز?نه ا? برا? مقابله با نظام طراح? کرده بود و اگر نبود روشنگر? ها و مد?ر?ت رهبر معظم انقلاب و ن?ز حضور هوش?ارانه مردم در صحنه، معلوم نبود چه مصائب? بر سر نظام م? آمد، بلکه معلوم بود چه م? آمد!


 ا? کاش ا?شان ذره ا? از بص?رت پدر را به ارث برده بود تا هرچند وقت ?ک بار خوراک رسانه ها? دشمن را ته?ه نم? کرد!

اگر امام خامنه ا? اصرار دارند فتنه ?? از اذهان پاک نشود به ا?ن خاطر است که امثال عل? فر?مان? با تحل?ل ها? ساده لوحانه - البته با خوشب?ن?- فتنه عظ?م سال ?? و پنجه ها?? که دشمنان خارج? و ا?اد? داخل? آنها بر ساحت مقدس نظام کش?دند را تحر?ف نکرده و آن را به دست فراموش? نسپرند و نسل ها? بعد، بدانند چه کسان? با نام و نشان مذهب و خط امام، به مقابله با مذهب و خط امام برخاستند.


* ل?نک مطالب قبل? مرتبط:
باز هم ا?ن عل? فر?مان?

وقت? عل? فر?مان? آبرو و ح?ث?ت مجلس م? شود!

عده ا? بزرگ اند، عده ا? فکر م? کنند بزرگ اند!

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۱/۰۹/۲۶
احسان عابدی

نظرات  (۱۰)

خدا شفا بدهد


آم?ن...
۲۷ آذر ۹۱ ، ۰۵:۰۷ مصطف? قاسن?
سلام بر احسان خودم
خدابخواد علی خودت بزرگ میشه جبران میکنه


سلام مصطفا
ان شا’الله
سلام اسم بزرگان را بد م? بر? خودت کوچک م? شو? . تعصب را کم کن وتعقل و تفکر را افزا?ش بده . انشا’ا...


سلام. بزرگان؟!
بعض? از حرفاش مهمل بود.اما بحثش راجع به محاکمه نشدن کروب? و م?رحس?ن درست بود.


هم?ن که شما به ا?ن نت?جه رس?د?د که بعض? از حرفا? عل? فر?مان? مهمل بود خودش جا? شکرگزار? دارد
معن? حرفها?ش اعتراف به نقش هاشم? در فتنه است و استدلالش هم ا?نکه احترام به تارسب?ل لات و قلچماق محل واجب است و هر کس لب ترکند و به جناب ا?شان اهانت کند خونش گردن خودش است!!!
ا?ن اسلام مطهر? است!!!!زه? کفر و بت پرست?...


البته اسلام عل? فر?مان?!!!
ظاهرا فام?ل? ا?شان ?ا حداقل آنچه به آن شهرت دارند مطهر? است و عوض کردن آن چه معنا?? جز تحق?ر و ?ا توه?ن دارد بنده نم?دانم


نام بزرگ شه?د مطهر? باارزش تر از ا?ن است که به خاطر کج فهم? ها? پسرش خراب شود...
غضنفر؟ پسر شه?د مرتض? مطهر?؟!


فلان?؟ پسر نوح؟!
سلام. ا?ن کامنت را م?خوام برا مصطف? قاسم? هم بذارم. کم? روش فکر کن بب?ن نظرت چ?ه؟
فلان? هستم...آرمانخواه? که ام?دوار است دانشجو بماند !!
جدا پد?ده ا?ست در م?ان ما جماعت موسوم به انقلاب? و حزب الله? که م?خواه?م تبار و نژاد و اجداد د?گران را هم ز?ر سوال ببر?م چون عقا?د و عملکردشان غلط است.
برادر ?ا ا?شان پسر شه?د مطهر? هستند ?ا نه؟ اگر هستند که فام?ل?شان معلوم هست حالت د?گر هم که خودتان م?دان?د ?عن? چه و بهتر است چ?ز? نگو??م!
سلام عل?کم
برادر ح?ف تو به حرفا? ا?ن آدم توجه کن?؟
حرفت حق
به روزم


سلام عل?کم س?دجان
هم?نا فردا فتنه ا? جد?د علم م? کنند برادر...

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی