پابرهنگان

پابرهنگان

لذت دوستی با پابرهنگان در این است که مطمئنی ریگی به کفش خود ندارند...

طبقه بندی موضوعی

قدرت نما?? هژمون? جمهور? اسلام? ا?ران

سه شنبه, ۷ شهریور ۱۳۹۱، ۰۳:۲۶ ق.ظ

"ا?ران منزو?" آرزو، آرمان و استراتژ? هم?شگ? جبهه استکبار از ابتدا? انقلاب تا کنون بوده است.
ب?ش از ? دهه است که دشمنان به سرکردگ? آمر?کا و با فشار لاب? صه?ون?ست? به هر نوع اقدام و توطئه ا? دست م? زنند تا مانع رشد و نمو درخت پا?دار انقلاب خم?ن? شوند. از تحر?م علم? گرفته تا تحر?م دارو و مواد بهداشت? ( که عل?ه ح?وانات ن?ز غ?ر انسان? است) و صحنه گردان? فتنه ها? داخل? و ... . اما امروز نه تنها ا?ن درخت رشد و نمو داشته که به الگو?? ب? بد?ل برا? کشورها? دور و نزد?ک هم تبد?ل شده است.
جمهور? اسلام? ا?ران امروز ?ک هژمون? است. آنها که روز? ا?ران را حت? در ب?ن همسا?گانش هم منزو? م? خواستند، حالا نظاره گر م?دان دار? ا?ن کشور در دن?ا هستند. د?گر واژه " انزوا " درباره جمهور? اسلام? ا?ران معنا?? ندارد و ا?ن با?د مدنظر برخ? از س?اس?ون داخل? هم قرار گ?رد!

iran


جنبش غ?رمتعهدها امروز در بالاتر?ن سطح خود در کشور? تشک?ل جلسه داده که تحر?م ها و ناجوانمرد? ها? دشمنانش به حد اعلا? خود رس?ده است و ا?ن اجلاس معنا?? جز شکست سنگ?ن د?پلماس? غرب در انزوا? ا?ران ندارد. د?پلماس? ا? که برا? جلوگ?ر? از حضور مقامات بلندپا?ه ب?ن الملل? حت? دست به توه?ن و تهد?د م? زند.
برگزار? اجلاس غ?ر متعهدها به نوع? نما?ش قدرت جمهور? اسلام? در عرصه ب?ن الملل? و روابط د?پلمات?ک است. ا?ن اجلاس در حال? برگزار م? شود که رژ?م صه?ون?ست? دور جد?د تهد?دها? نظام? را شروع کرده و ب? پروا از حمله به ا?ران حرف م? زند! حضور ب?ش از 100 کشور دن?ا در ا?ران، حاک? از ب? توجه? به فرافکن? ها و خزعبلات تکرار? اسرائ?ل? هاست. حت? روزنامه ها و رسانه ها? غرب هم نتوانستند قدرت د?پلماس? ا?ران را انکار کنند.
ر?است 3 ساله ا?ران بر جنبش غ?رمتعهدها شروع دور تازه اثرگذار? در عرصه جهان? است. در ا?ن ب?ن مساله فلسط?ن در درجه اول و ن?ز اوضاع سور?ه و بحر?ن، با?د در اولو?ت قرار گ?رد. چنانچه ا?ران بتواند حما?ت ها? جهان? را درباره فلسط?ن جلب کند، وضع?ت برا? رژ?م صه?ون?ست? سخت تر از ا?ن خواهد شد.
اما ?ک? از نکات حائز اهم?ت ا?ن اجلاس، دستاوردها? بعد? آن برا? جمهور? اسلام? است. ?ک? از اصل? تر?ن دستورکارها? اجلاس غ?رمتعهدها مسائل اقتصاد? است. چنانچه را?زن? ها و تلاش ا?ران متمرکز بر رفع مساله تحر?م ها? اقتصاد? شود و ت?م اقتصاد? بتواند بازار فروش نفت را گسترش داده و تثب?ت نما?د، م? توان?م شاهد اتفاقات خوب? در عرصه اقتصاد جامعه باش?م.


* نما?ش خودروها? شهدا? هسته ا? و حضور عل?رضا و آرم?تا در حاش?ه اجلاس اقدام? قابل تحس?ن است.

** مساله اصل? فعلاْ اهم?ت اجلاس است اما سکوت اصلاح طلبان? که مدام دم از انزوا? ا?ران در دولت احمد? نژاد م? زدند را هم با?د موشکاف? کرد!

*** ا?ن مطلب هم ب? ربط ن?ست. ( + ) لذت هم دارد! روح شه?د دوران شاد.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۱/۰۶/۰۷
احسان عابدی

نظرات  (۴)

سلام احسان
ا?ن هنوز اول راه ماست. انقلاب خم?ن? بزرگتر از ا?ن حرفاست
جان خودت بذار بخاطر برگزار? ا?ن اجلاس در ا?ران کم? خوش باش?م.با بحث راجع به احمد? نژاد خرابش نکن.
انشاالله به بهتر?ن نحو اجلاس انجام بشه وعزت نظام اسلام? ا?ران در همه جا ب?شتر از قبل خودنما?? کنه.
سلام
انشا الله که خیر است
سلام ودرود

باا?نکه ز?اد اهل س?است ن?ستم و از ان ز?اد چ?ز? نم?دانم اما

حرفها?تان و وبتان دل نش?ن بود !!

از د?دن نقد و نظرسبزتان بروبگاه کوچکم و رو?ت رد مهربان? تان بر
باغچه کوچک دلنوشته ها?م مسرور خواهم شد

?ا حق

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی