پابرهنگان

پابرهنگان

لذت دوستی با پابرهنگان در این است که مطمئنی ریگی به کفش خود ندارند...

طبقه بندی موضوعی

اوضاع خوب ن?ست

يكشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۰۳:۱۸ ق.ظ

مرغ? که روز? ک?لو?? ???? تومان بود رو حالا با?د بر? ? ساعت و ن?م تو? صف? که ?? تا مرد و ?? تا زن ا?ستادند? وقتت رو نابود کن? تا با منت ق?مت تنظ?م بازار ک?ل?و?? ???? تومان بخر?! اونم هر نفر ? تا !!

مملکته دار?م؟!

اونوقت م?گن چرا مردم اپوز?س?ون م? شن! خداوک?ل? د?روز از بس بد و ب?راه از مردم درباره نظام و دولت شن?دم و از بس وجنات زمان شاه را به رخ مان کش?دند دچار سرگ?جه شدم!

کوتاه? و ب?خ?ال? مسئول?ن دولت? و نظارت? در ا?ن گران? ها اظهرمن الشمس است. ?? هزارتن کنجاله مرغ گم م?شه? ه?چکس هم خبر? ازش نداره!! مردم هم ... فرض م? شوند!

حالا مرغ ?ه موردشه. انواع و اقسام گرون? ها رو تو ا?ن مدت چش?دند مردم ب?چاره.

?ه عده خناس هم که چشم شون به آب خورده? شناگر? ?ادشون اومده و ب?ن مردم مدام از تاث?ر تحر?م ها م? گن و ا?نکه د?گه وقتشه کوتاه ب?ا??م!

 توص?ه م? کنم حتما ا?ن سخنران? آ?ت الله قره? رو بخون?د. بخش آخر با عنوان آغاز فتنه اکبر

ل?نک سخنران? آ?ت الله قره? - آغاز فتنه اکبر


 تلک شقشق?ه هدرت ...

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۱/۰۴/۲۵
احسان عابدی

نظرات  (۹)

واقعا دلم برا? ا?ن انقلاب م? سوزد که تمام ب? کفا?ت? ها و نالا?ق? ها به پا?ش نوشته م? شود.ا?ن موارد را من شان از انقلاب? م? دانم که بدست نااهلان افتاده است.نااهل بودن صرفا به معنا? جاسوس بودن ن?ست ومسئولان? که درد مردم آنان را دردمند نم? کند نااهلند.
نم? دانم در م?ان ا?ن مسئولان چند باشرف وجود دارد که بخاطر گران? اجناس خوردن امثال مرغ و گوشت را بر خود و خانواده اش حرام کرده باشد تا کم? و تنها کم? درد مستضعفان را بفهمد.
البته وقت? آمار م? دهند که گران? از خرداد پارسال تا امسال 22/4 درصد بوده به نظر شما ا?ن مسئولان چه برداشت? از مردم دارند؟آ?ا کسان? که ا?ن امار را با افتخار م? گو?ند مردم را دارا? شعور و فهم م? دانند؟
۲۵ تیر ۹۱ ، ۰۵:۳۱ مصطفی قاسمی
سلام بر احسان خودم
مرد حساب? خدا دوتا پسر بهت داده به اونا بگو برن خوب


سلام
بچه هام م?رن بد و ب?راه ها رو م?شنون از هم?ن حالا اپوز?س?ون م?شن. حالا ب?ا جمعش کن!!
سلام
انشا الله که خیره
خوش باشی و ایام به کام


سلام. مگه م?ذارن آدم خوش باسه احسان خان؟ ?ه چ? م?گ?ا !!
سلام عابد
حداد عادل در ?ه مصاحبه گفته بود، (نقل به مضمون): ما د?گه به تصم?مات ?ک شبه رئ?س جمهور عادت کرد?م.
حالا منم م?گم ا?ن مردم مستضعف هم کمرشون به ا?ن پ?چ و خم ها? تورم و گران? عادت کرده ! با?د گفت ماشالا ا?ن کمره ?ا فنره!!


سلام س?دجان. مشتاق د?دار؟
اون جمله آخرت مورد منکرات? داشتا ؟؟!!
سلام
احسان جون د?روز من تو? صف مرغ ا?ستادم بهم نرس?د ....


سلام. پس ناشکر? کردم ها؟ به من رس?د!
۲۶ تیر ۹۱ ، ۱۵:۱۵ حبه انگور
سلام
حالا خوبه ا?ن حرفارو فقط تو صف شن?د?ن. ما که صبح تا شب...
متاسفانه تک تک کارها و اقدامات مسئول?ن رو مردم به پا? نظام م? نو?سن
راست? به کشتار مسلمانان م?انمار هم توجه داشته باش?ن. انگار وزارت خارجه کلا ?ادش رفته تو شرق آس?ا هم مسلمان? زندگ? م? کنه


سلام. آدم از هم?ن به پا? نظام نوشتن ها م? سوزد.
بر وزارت خارجه که حرج? ن?ست بزرگوار!
سلام ..
حساب ا?ن ب? خ?ال? را م? شد در تحو?ل سال 91 به وضوح مشاهده کرد، اونجا که مقام معظم رهبر? در پ?ام نوروز? سال رو سال تول?د مل? اعلام م? کنه و به ب?ان دغدغه ها? اقتصاد? م? پردازند اما ا?ن ز?رخاک? (رئ?س دولت) م?اد و از انسان کامل صحبت م? کنه ..
ا?نجاست که م?شه گفت آب که سر بالا بره قورباغه هفت ت?ر م? کشه، رئ?س دولت به جا? ا?نکه به موارد اجرا?? بپردازه فلسفه و خزعبلات به حساب خودش د?ن? تحو?ل مردم م?ده ..
خدا عاقبت ا?ن مملکت رو تا انتخابات ر?است جمهور? سال د?گه به خ?ر کنه .. (خ?ر?ت انتخابات هم هم?ن بس که سال د?گه احمد? نژاد تو انتخابات شرکت نم? کنه)


سلام. مطمئن? خ?ر?ته؟!
تمام مشکلات ما ا?نه که حزب درست و حساب? که ن?روساز? کنه و برا? مد?ر?ت کشور برنامه داشته باشه ندار?م.
دور بعد? هم هم?ن طوره!! نگاه کن?د قال?باف و جل?ل? و رضا?? و ولا?ت? و خم?ن? و .. ه?چ کدومشون نه برنامه ا? برا اداره کشور دارند و نه به اندازه فرمانداران و استانداران و ..ن?رو دارند!
ما هم داغ م?ش?م و جو گ?ر وبه کس? را? م?د?م که ب?شتر بلده حرف بزنه و افشاگر تره!! مد?ران با تجربه به راحت? کنار گذاشته م? شوند و ب? تجربه ها جا?گز?ن م?شوند و ا?ن ادامه دارد.
به نظر م?رسد ساختار نظام اشکال دارد. احزاب در آن تعر?ف نشده اند. خود آقا ?ه مدل? را پ?شنهاد داد ول? تا الان مسکوت مانده...
نم? دونم تو ا?ن گرون? ما که مرغ نم? خور?م ، مرد?م!!!!!!!!

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی